In the living room

I live in a condo near the park with a beautiful view of the city. The living room is quite big, and that’s the place for Pony and his baby sister to play.
Gia đình Pony ở trong 1 căn hộ chung cư cạnh công viên và có hướng nhìn thành phố rất đẹp. Phòng khách khá rộng rãi, và đó là nơi mà Pony và em gái hay chơi đùa.

Outlet

Bố Thịnh (BT): Pony (PN), don’t touch the outlet
PN: Why?
BT: Because you may be electric shock, like the lightning hit you. Boom!
PN: It’s scary.
A few minute later
PN: BT ơi, em Miu touches the outlet.
BT: Then you tell her not to do so. Now you take an eye on her, and if you see her close to the outlet, you call me, ok?
PN: ok
(All the outlets in my house are covered by the special lid/button, but I always ask my children not to touch the outlet).

BT: PN, ko được sờ vào ổ điện
PN: Tại sao ạ?
BT: Vì con có thể bị điện giật, như là sét đánh trúng con ý. Bùm!
PN: Sợ quá.
Vài phút sau
PN: BT ơi, em Miu sờ ổ điện
BT: Thế thì con bảo e ý ko được làm thế. Bây giờ con để ý em, và nếu con thấy em tới gần ổ điện thì gọi bố nhé.
PN: Vâng
(Tất cả các ổ điện trong nhà Pony đều được bịt bằng 1 cái nút đặc biệt, nhưng tôi luôn yêu cầu các con ko được sờ vào ổ điện)

Watching TV

PN: BT ơi, can I watch TV?
BT: Did you eat up your dinner?
PN: Yes, I’m just finished.
BT: Ok, put your bowl in the sink. Then you can watch TV.
PN: yeah.
Few minute later
BT: Do you want to eat chocolate and drink milk?
PN: yes, I’d love to.
BT: Then go get the chocolate in the fridge and milk in the cupboard.
PN: Can I drink cold water?
BT: No, it’s note good for your health. You may have a sore throat, then you will cough.
PN: But it’s too hot.
BT: ok, ok, just a cube of ice.

PN: BT ơi, con xem ti vi được không?
BT: Con đã ăn xong bữa tối chưa?
PN: Rồi ạ, con vừa ăn xong.
BT: Vậy con để bát vào trong chậu rửa. Rồi con có thể xem tivi
PN: Yeah
Vài phút sau
BT: Con có muốn ăn sô cô la và uống sữa ko?
PN: Vâng, con có.
BT: Vậy con mở tủ lạnh lấy sô cô là và sữa ở trong tủ trà.
PN: Con uống nước lạnh được ko?
BT: Không, nó ko tốt cho con. Con có thể bị viêm họng và ho đấy.
PN: Nhưng nó nóng quá.
BT: rồi rồi, 1 viên đá thôi nhé.

Living room vocabulary

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: