Supermarket

It would be a lot of fun to take kids to the supermarket. I’m pretty sure about that.
Thực ra đưa lũ trẻ đi siêu thị cũng rất nhiều trò vui. Tôi dám cá với bạn như vậy.

Fruits

Bố Thịnh (BT): Pony (PN) ơi, can you name these fruits?
PN: orange, apple, grape, strawberry, pear.
BT: and what’s that so spiky
PN: durian.
BT: want to touch it?
PN: No, it will hurt me.
BT: want to try it?
PN: No, so yucky
BT: Is that durian too?
PN: No, that’s jackfruit. It smells good.
BT: Ok, so what fruit do you like?
PN: Banana. I want a bunch of bananas please.
BT: Ok, pick them up, and put them in the shopping cart. Be careful, don’t break them.

BT: Pony ơi, con đọc tên những quả này xem nào?
PN: Cam, táo, nho, dâu tây, lê
BT: Và quả gì nhiều gai thế kia?
PN: Quả sầu riêng
BT: con có muốn sờ thử không?
PN: Không, con sẽ bị đau.
BT: Thế có muốn ăn thử không?
PN: Không, kinh lắm.
BT: Kia có phải quả sầu riêng không?
PN: Không, đó là quả mít. Nó rất thơm.
BT: Rồi, thế con thích ăn quả nào?
PN: Chuối. Con muốn một nải chuối ạ.
BT: Ok, con lấy đi, và bỏ vào xe đẩy. Nhẹ nhàng nhé, đừng có làm gẫy nó.

Seafood

BT: Pony, can you tell me what animal do you see?
PN: Oyster, clam, salmon, turtle.
BT: Is that turtle or tortoise?
PN: Turtle. I think it can swim.
BT: And what are they over there?
PN: Crab, shrimp, lobster.
BT: Good. Look, are they snakes?
PN: No, they are eels.
BT: But, they look like the snake
PN: Yes, but they are eels, I know that in my school.
BT: want to touch it?
PN: No, I’m scared.
BT: Don’t be scared, it won’t bite you.
PN: No (run away)

BT: PN, con có thể cho bố biết những con gì mà con thấy không?
PN: Hàu, sò, cá hồi, rùa (ba ba).
BT: Đấy là con rùa nước (ba ba) hay rùa cạn?
PN: Con rùa nước. Con nghĩ là nó bơi được.
BT: VÀ những con gì ở kia?
PN: Cua, tôm, tôm hùm
BT: Tốt. Nhìn kìa, có phải rắn không?
PN: Không, đó là lươn.
BT: Nhưng nó giống con rắn.
PN: Vâng, nhưng nó là lươn, con đã học ở trường rồi.
BT: con có muốn sờ thử không?
PN: Không, con sợ lắm.
BT: Đừng có sợ, nó không cắn đâu.
PN: Không (chạy mất)

Drink

BT: Pony, look at that. Do you know what they are?
PN: wine and beer?
BT: yes, want to try them?
PN: No, they are for grown up, not for a kid like me.
BT: Good.
PN: BT ơi, what happens if you drink beer?
BT: Then my face gets red, and I get drunk, dizzy. Something like that.
PN: Then I never want to drink wine and beer.

BT: Pony, nhìn kìa. Con có biết là cái gì không?
PN: Rượu và bia ạ?
BT: Đúng rồi, con có muốn thử không?
PN: Không, nó là cho người lớn, không phải cho trẻ con.
BT: Tốt.
PN: BT ơi, nếu mà mình uống bia thì sẽ bị sao ạ?
BT: Thì mặt con sẽ đỏ, con sẽ say, chóng mặt. Kiểu kiểu như vậy.
PN: Thế thì con không bao giờ muốn uống rượu hay bia.

Supermarket vocabulary

One thought on “Supermarket

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: