Lucy’s recommendation

Lucy is Pony’s teacher. She has some recommendations which I found helpful to practice learning English at home.
Lucy là cô giáo của Pony. Cô có một vài lời khuyên rất bổ ích để thực hành tiếng Anh ở nhà.

Speak as much English with them as you can/know in their daily routines and general conversations.
Nói tiếng Anh với con về các hoạt động hằng hay đối thoại đơn giản hàng ngày.

Print vocabulary labels, which can be stuck to cupboards or objects giving your child a visual label to relate the object and vocabulary together.
In và dán nhãn tên các đồ vật, để các con tiếp xúc với từ vựng mỗi ngày.

Story time in the evenings, maybe before bed, can be made fun and encourage children to improve their reading skills, also again this is a great way to combine vocabulary and pictures together.
Dành thời gian kể chuyện/ đọc sách tiếng Anh buổi tối trước khi đi ngủ chắc chắn sẽ rất vui và khuyến khích được các con phát triển kỹ năng đọc. Hơn nữa, đây cũng là cách tuyệt vời để các con có thể liên kết hình ảnh và từ vựng với nhau.

Using television, media and music to your advantage and listening in English (can even use subtitles).
Sử dụng tivi, âm nhạc tiếng Anh để kích thích khả năng nghe.

Create a home diary where the children can write the words they have learned that day inside and review them regularly as a type of ‘drilling’ technique (drilling – remembering).
Tạo nhật ký hàng ngày để các con có thể viết/ vẽ từ vựng mà các con được học ngày hôm đó, đây là một phương pháp luyện tập qua ghi nhớ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: