Tet holiday

Tet holiday is the biggest holiday in Vietnam. It usually takes 1 to 2 weeks, and people celebrate this holiday with their family.

Tết Nguyên Đán là ngày lễ lớn nhất ở Việt Nam. Nó thường diễn ra trong vòng 1 đến 2 tuần và mọi người thường ăn Tết với gia đình họ.

Chung cake and lucky money

Bố Thịnh (BT): Pony, do you know that Tet holiday is coming?
Pony: Yes. Do we have a long day off?
BT: yes, about 10 days.
Pony: Then what do we do on/during Tet holiday?
BT: we make Chung cake, visit our friend and have time for us.
Pony: It’s not fun. I don’t like Chung cake.
BT: Why you don’t like Chung cake.
Pony: It’s so sticky, yucky, ehhh
BT: You can eat something else. There will be a lot of cookies and candy.
Pony: Yeah, I love that.
BT: Do you like lucky money?
Pony: Yes.
BT: And what will you do with your lucky money?
Pony: I don’t know. Maybe I will buy some new Legos.
BT: That’s a good idea. So, do you find Tet holiday funny now?
Pony: a little bit.

BT: Pony, con có biết là sắp đến Tết rồi không?
Pony: Vâng. Thế mình có được nghỉ dài không ạ?
BT: Có, khoảng 10 ngày
Pony: Thế mình làm gì trong Tết ạ?
BT: Chúng ta sẽ làm bánh Chưng, thăm bạn bè và dành thời gian cho gia đình.
Pony: Chả vui gì cả. Con không thích bánh Chưng.
BT: Sao con không thích bánh Chưng?
Pony: Nó dính lắm, chẳng ngon, ẹ.
BT: Con có thể ăn cái khác. Sẽ có rất nhiều bánh kẹo.
Pony: Yeah, con thích bánh kẹo.
BT: Con có thích tiền lì xì không (mừng tuổi)
Pony: Có ạ.
BT: Và con sẽ làm gì với nó?
Pony: Con không biết. Có thể con sẽ mua Lego mới
BT: Cũng được. Thế con thấy Tết vui chưa?
Pony: 1 xíu rồi ạ.

Fire work

At New year’s eve night.
Pony: BT ơi, will they shoot off fireworks tonight?
BT: Yes, they will. And we can watch them from our house.
Pony: yeah, I’m so excited.
BT: But now you go to bed and take some nap. I will wake you up later.
A few hours later.
BT: wake up Pony, wake up. They are about to shoot off fireworks. Put your jacket on, it’s cold outside.
And they shoot off fireworks.
Pony: wow, so beautiful.
BT: want to get on my shoulders?
Pony: yes
Em Miu: no, me first.
BT: ok, let em Miu get on first, then you later.

Vào đêm giao thừa.
Pony: BT ơi, có bắn pháo hoa tối nay không ạ?
BT: Có nhé. Và chúng ta có thể xem pháo hoa ở nhà.
Pony: yeah, con vui lắm.
BT: Nhưng bây giờ con đi ngủ đi đã. Bố sẽ đánh thức con dậy sau.
Vài tiếng sau.
BT: dậy đi Pony. Sắp bắn pháo hoa rồi. Khoác áo vào, trời lạnh đấy.
Và rồi có bắn pháo hoa.
Pony: wow, đẹp quá.
BT: con có muốn lên vai bố không?
Pony: vâng.
Em Miu: không, con trước.
BT: Ok, để em Miu lên trước nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: