Countryside

My home town is in a countryside where my parents still live there. Sometimes I take my children back to my home town to visit their grandparents and to experience country life.

Quê của tôi là ở vùng nông thôn nơi mà cha mẹ tôi đang sống. Thỉnh thoảng tôi có đưa lũ trẻ về quê để thăm ông bà và để trải nghiệm cuộc sống vùng quê.

Go to the countryside

Pony: Bố Thịnh (BT) ơi, are we there yet?
BT: No, still more than 1 hour to go.
Pony: Where are we going to?
BT: To the countryside.
Pony: I’m carsick, I’m so tired.
BT: Look, Pony! What do you see out there?
Pony: a pond?
BT: No, it’s longer.
Pony: a river?
BT: yes.
Pony: are we on the bridge?
BT: yes, we are crossing the river. Look! What’s that in the sky?
Pony: Airplane, I love airplanes.
BT: is it landing or taking off?
Pony: Landing, I think so.
BT: yes, the airport is over there.
Pony: What is that so tall, BT ơi?
BT: that’s an electric pole.
Pony: what’s the electric pole for?
BT: To hang the electric cable, so the electricity can go to our home.
Pony: And what is that so small?
BT: That’s the tomb. There is a dead man (a corpse) in that tomb.
Pony: Really? That’s so scary. Will that dead man go out in the night?
BT: yeahhhh (make zombie sound and action)

Pony: BT ơi, mình tới chưa ạ?
BT: Chưa con, còn khoảng 1 giờ nữa.
Pony: Mình đi đâu thế bố?
BT: về quê con
Pony: Con bị say xe rồi, con mệt quá
BT: Nhìn kìa Pony, cái gì ngoài kia thế?
Pony: Cái ao ạ?
BT: Ko, nó dài hơn
Pony: sông ạ?
BT: ừ.
Pony: Có phải mình đang trên cầu không bố?
BT: ừ, ta đang qua cầu đấy. Nhìn kìa, cái gì trên trời thế kia?
Pony: Máy bay, con thích máy bay.
BT: Thế nó đang cất cánh hay hạ cánh?
Pony: Hạ cánh ạ, con nghĩ thế.
BT: Ừ, sân bay ở đằng đó.
Pony: Cái gì cao thế bố?
BT: cột điện đấy
Pony: Cột điện để làm gì ạ?
BT: để mang dây điện, đưa điện tới từng nhà.
Pony: Thế còn cái gì nhỏ thế kia ạ?
BT: Ngôi mộ đấy. Có 1 người chết ở trong đó.
Pony: Thật ạ? Sợ quá. Thế ban đêm người chết có ra ngoài ko bố?
BT: Có (giả vờ làm xác sống)

In the farm

Pony: BT ơi, I want to say thank you to the chicken
BT: why?
Pony: Because it makes eggs so yummy.
BT: It lays eggs.
Pony: BT ơi, does the chicken poop egg?
BT: No, it looks like that, but not like that.
Then Pony ran to the chicken coop to say thank you to the chicken. And the chickens say tuk tuk to him.

Pony: BT ơi, con muốn cảm ơn lũ gà.
BT: Tại sao?
Pony: Vì nó làm trứng rất ngon.
BT: nó đẻ trứng.
Pony: BT ơi, có phải con gà ị ra trứng không ạ?
BT: Không, trông như thế mà không phải thế
Và Pony chạy tới chuồng gà nói lời cảm ơn tới lũ gà. Và lũ gà nói cục tác với Pony.

2 thoughts on “Countryside

  1. Pony: BT ơi, I want to say thank you to the chicken
    BT: why?
    Pony: Because it makes eggs so yummy.

    Pony is so cute. I cannot help laughing when reading Pony’s stories :D. You are right, we can learn a lot from children.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: