Toy in mouth

Kids have some bad habits. Sometimes, I have to tell them a horror story to help them get rid of those habits.
Trẻ con có một số thói quen xấu. Đôi lúc tôi phải kể một câu chuyện kinh dị để giúp chúng từ bỏ thói quen đó.

BT: Pony, don’t put that Lego in your mouth. Do you know what will happen to you?
Pony: No, I don’t.
BT: It’s dirty. The bacteria will come from that Lego to your mouth, then through your body to your tummy, and bite you from inside.
Pony: will that hurt?
BT: yes, then you will have a stomachache.
Pony: (throw away his toy)
BT: So remember never put things into your mouth, your finger, your toys, nothing ok?
Pony: (nod nod his head)

BT: Pony, đừng có ngậm Lego. Con có biết điều gì sẽ xảy ra không?
Pony: Con không ạ.
BT: Nó bẩn. Vi khuẩn sẽ từ Lego vào mồm con, rồi đi qua cơ thể con tới bụng, và cắn con từ bên trong.
Pony: Có đau không ạ?
BT: Có, và con sẽ bị đau bụng.
Pony: (ném đồ chơi đi)
BT: Nên nhớ là không bao giờ cho cái linh tinh vào trong miệng, cả tay, và đồ chơi, không gì cả, ok?
Pony: (gật gật đầu)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: