The bunny on the Moon

A brand new story about the bunny on the Moon. Happy mid-autumn festival.
Một câu chuyện hoàn toàn mới về bé thỏ trên cung Trăng. Vui Tết Trung Thu.

Pony: BT ơi, I have a story I want to tell you. I want to tell you now because tomorrow my brain will be empty so I can’t tell you anything.
BT: Ok, I’m listening.
Pony: Let the story…
BT: … begin.
Pony: Once upon a time, there were 3 rabbits and 1 bunny. They were astronauts and they flew to the moon. When they got to the moon, they hopped out of the spaceship and put the Vietnam flags on the moon.
BT: that’s interesting.
Pony: and then they got back to the spaceship, and flew back to the Earth. But the 3 rabbits forgot the bunny and left her on the moon.
BT: Oh no.
Pony: And the bunny cried, cried a lot. Then suddenly an alien came to the bunny and asked her: What’s wrong with you? The bunny said: “I want to go home”. Then the alien smelled the bunny and he liked the bunny very much because the bunny was so cute. The alien said: “I have a spaceship, and I will take you home”. Then the bunny hopped into the spaceship. There were 3 rooms in that spaceship and the bunny stayed in one room like a boss. She could eat popcorn, French fried and drank Coca cola, Pepsi and sprite.
BT: how lucky she is.
Pony: When the spaceship got to the Earth, the animals on the Earth were so surprised. The elephant said: What’s that? Then another said: it looks so beautiful, let’s take a photo. And then the bunny hopped out of the spaceship then went home.
BT: She was safe.
Pony: yes, she was.
BT: So did the alien stay?
Pony: No, he went back to his house on the Moon.
BT: And what’s about the Vietnam flags?
Pony: They will stay there millions, billions years, until they put another one on.

Pony: BT ơi, con có một câu chuyện muốn kể cho bố nghe. Con muốn kể ngay bây giờ vì ngày mai đầu óc con sẽ trống rỗng và con chẳng thể kể được gì cả.
BT: Ok, bố nghe đây.
Pony: Hãy để câu chuyện…
BT: … bắt đầu.
Pony: Ngày xửa ngày xưa, có 3 con thỏ và 1 con thỏ con. Chúng là những nhà du hành vũ trụ và chúng bay tới cung trăng. Khi chúng tới mặt trăng, chúng nhảy ra khỏi tàu không gian và cắm cờ Việt Nam ở đấy.
BT: Hay đấy.
Pony: Rồi chúng quay trở lại tàu và bay về trái đất. Nhưng 3 con thỏ quên mất con thỏ con và bỏ quên nó ở trên mặt trăng.
BT: Ồ không.
Pony: Rồi con thỏ con khóc, nó khóc rất nhiều. Rồi đột nhiên có một sinh vật ngoài không gian đến và hỏi nó: Có chuyện gì với con thế? Con thỏ nói: Con muốn về nhà. Rồi sinh vật ngoài không gian ngửi con thỏ con và nó rất thích con thỏ con vì nó rất đáng yêu. Sinh vật ngoài không gian nói: Ông có phi thuyền, ông sẽ đưa con về nhà nhé. Rồi con thỏ nhảy vào phi thuyền. Có 3 phòng trong phi thuyền, và con thỏ con ở trong một phòng như ông chủ vậy. Nó có thể ăn bỏng ngô, khoai tây chiên, và uống Coca Cola, Pepsi và Sprite nữa.
BT: Nó may mắn nhỉ.
Pony: Khi phi thuyền tới trái đất, những con vật ở trên Trái đất rất ngạc nhiên. Con voi nói: Cái gì thế nhỉ? Con khác nói: nó đẹp quá, chụp ảnh thôi. Rồi con thỏ nhẩy ra khỏi phi thuyền và về nhà.
BT: Thế sinh vật ngoài không gian có ở lại không?
Pony: Không, ông ý quay lại nhà ông ý ở mặt trăng.
BT: Thế còn những cái cờ Việt Nam thì sao?
Pony: Nó sẽ ở đó mãi, cho đến hàng triệu, hàng tỷ năm sau, cho đến khi ai đó cắm những lá cờ khác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: