On vacation

We love to travel. Our family always travels several times each year, all together to the beach or mountain. We discover and experience everything, and the children are always so excited. Chúng tôi yêu du lịch. Gia đình tôi thường du lịch vài lần mỗi năm, cùng với nhau đi tới biển hoặc lên núi.Continue reading “On vacation”

Most common mistakes using English with your kids

There are some common mistakes that I saw from many families, which prevent your children from having a full conversation in English. Có một số lỗi phổ biến mà tôi thấy ở các gia đình. Nó khiến cho lũ trẻ không có được một cuộc hội thoại đầy đủ bằng tiếng Anh.

Should children take an English course?

There are so many English centers, and the tuition fees are expensive. I did let my son take a course, then I found out that it was so wasteful. Here is why. Có rất nhiều trung tâm Tiếng Anh, và học phí thì rất đắt. Tôi đã cho con tôi tham gia 1 khóa học,Continue reading “Should children take an English course?”