The miracle of the second child

In Vietnam, each family normally has 1 or 2 children. They are troubles that are nice to have.
Ở Việt Nam, mỗi gia đình thường có 1 hoặc 2 con. Chúng là những rắc rối mà bạn muốn có.

Continue reading “The miracle of the second child”

On vacation

We love to travel. Our family always travels several times each year, all together to the beach or mountain. We discover and experience everything, and the children are always so excited.
Chúng tôi yêu du lịch. Gia đình tôi thường du lịch vài lần mỗi năm, cùng với nhau đi tới biển hoặc lên núi. Chúng tôi khám phá và trải nghiệm mọi thứ, và lũ trẻ lúc nào cũng rất phấn khích.

Continue reading “On vacation”

Most common mistakes using English with your kids

There are some common mistakes that I saw from many families, which prevent your children from having a full conversation in English.

Có một số lỗi phổ biến mà tôi thấy ở các gia đình. Nó khiến cho lũ trẻ không có được một cuộc hội thoại đầy đủ bằng tiếng Anh.

Continue reading “Most common mistakes using English with your kids”

Countryside

My home town is in a countryside where my parents still live there. Sometimes I take my children back to my home town to visit their grandparents and to experience country life.

Quê của tôi là ở vùng nông thôn nơi mà cha mẹ tôi đang sống. Thỉnh thoảng tôi có đưa lũ trẻ về quê để thăm ông bà và để trải nghiệm cuộc sống vùng quê.

Continue reading “Countryside”

Tet holiday

Tet holiday is the biggest holiday in Vietnam. It usually takes 1 to 2 weeks, and people celebrate this holiday with their family.

Tết Nguyên Đán là ngày lễ lớn nhất ở Việt Nam. Nó thường diễn ra trong vòng 1 đến 2 tuần và mọi người thường ăn Tết với gia đình họ.

Continue reading “Tet holiday”

Should children take an English course?

There are so many English centers, and the tuition fees are expensive. I did let my son take a course, then I found out that it was so wasteful. Here is why.
Có rất nhiều trung tâm Tiếng Anh, và học phí thì rất đắt. Tôi đã cho con tôi tham gia 1 khóa học, và rồi tôi nhận ra nó thật lãng phí. Đây là lý do tại sao.

Continue reading “Should children take an English course?”