In the park

My house is near the park. Every weekend, I take my children to the park to play. There are so many things to do and discover.
Nhà tôi gần công viên. Cuối tuần tôi thường đưa lũ trẻ đi công viên. Có rất nhiều thứ để làm và khám phá.

Continue reading “In the park”

Weather

Everyday, when I take my children to school, I ask them about the weather. It’s good to start a conversation of a new day.
Hằng ngày khi đưa lũ trẻ đi tới trường, tôi hỏi chúng về thời tiết. Đấy cũng là 1 cách để có một cuộc hội thoại cho ngày mới.

Continue reading “Weather”

In the living room

I live in a condo near the park with a beautiful view of the city. The living room is quite big, and that’s the place for Pony and his baby sister to play.
Gia đình Pony ở trong 1 căn hộ chung cư cạnh công viên và có hướng nhìn thành phố rất đẹp. Phòng khách khá rộng rãi, và đó là nơi mà Pony và em gái hay chơi đùa.

Continue reading “In the living room”