In the bathroom

It’s fun that Pony and I sometimes share the bathroom together. These are father and son activities, like 2 boys, one small and one big.
Thỉnh thoảng, Pony và bố dùng chung nhà tắm, và nó khá thú vị. Đó là những hoạt động mà cha và con có thể làm cùng nhau, như 2 chàng trai, 1 bé nhỏ và 1 to xác.

Continue reading “In the bathroom”

Bedtime

Pony loves to read books before going to sleep. And sometimes, he asks me to tell the bedtime stories.
Pony rất thích đọc sách trước khi đi ngủ. Và thỉnh thoảng, anh chàng còn bắt bố kể truyện mới chịu ngủ.

Continue reading “Bedtime”