In the bathroom

It’s fun that Pony and I sometimes share the bathroom together. These are father and son activities, like 2 boys, one small and one big. Thỉnh thoảng, Pony và bố dùng chung nhà tắm, và nó khá thú vị. Đó là những hoạt động mà cha và con có thể làm cùng nhau, như 2Continue reading “In the bathroom”