Thunder and lightning

As other children, Pony is scared of thunder, but I told him another story.
Giống như những đứa trẻ khác, Pony sợ sấm, nhưng tôi đã kể 1 câu chuyện khác.

Pony: BT ơi, I’m scared of thunder.
BT: Why are you scared of thunder?
Pony: Because it makes a big noise. When it roars, it is so loud.
BT: I’m not scared of thunder, but I’m scared of lightning. Because the lightning can hit you and burn you.
Pony: And you die. But, I’m still scared of thunder more.
Suddenly, there was a thunder sound, and the lightning flashed, and Pony tried to get close to me.
Pony: I will hug you, and hold you tight like a python.
BT: ok, ok, I’m here, don’t be scared.
Pony: BT ơi, what would happen if the lightning hit us?
BT: Then you will have electric shock.
Pony: I hate electricity.
BT: But we need electricity for our home. Without electricity you can not watch TV.
Pony: Ok, so where does electricity come from BT ơi?
BT: From the river. Do you remember how water generates electricity in your book?
Pony: yes, in the book “what do people do all day

Pony: BT ơi, con sợ sấm.
BT: Sao con lại sợ sấm?
Pony: Vì nó nổ rất to. Khi có sấm, nó ầm ầm ý.
BT: Bố ko sợ sấm, nhưng bố sợ sét. Vì sét có thẻ đánh trúng con và đốt cháy con.
Pony: và chết. Nhưng con vẫn sợ sấm hơn.
Đột nhiên, có tiếng sấm đâu đây, và chớp sét. Pony sán lại gần tôi.
Pony: Con sẽ ôm bố, thật chặt như con chăn ý.
BT: Rồi, rồi, bố đây, đừng có sợ.
Pony: BT ơi, nếu mà bị sét đánh thì thế nào ạ?
BT: Thì con sẽ bị sốc điện.
Pony: Con ghét điện.
BT: Nhưng chúng ta cần điện. Không có điện thì con không xem được Tivi đâu.
Pony: Vâng, thế điện từ đâu mà ra ạ?
BT: Từ các con sông. Con có nhớ làm thế nào mà nước lại sinh ra điện không?
Pony: Con nhớ rồi, trong quyển sách “Mọi người làm gì hàng ngày”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: