Pony’s diary

A Giant crab

It’s always fun to play with Pony. He makes me happy and relax.Chơi với Pony rất vui, nó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và thư giãn.

Germination

Pony did have fun when he planted seeds and saw them growing. Pony rất vui khi tự trồng cây và nhìn chúng lớn.

The bunny on the Moon

A brand new story about the bunny on the Moon. Happy mid-autumn festival. Một câu chuyện hoàn toàn mới về bé thỏ trên cung Trăng. Vui Tết Trung Thu.

Favorite animal

Every time I ask Pony about his favorite animal he gives me a different one.Lần nào tôi hỏi Pony về con vật ưa thích là Pony lại trả lời một con mới.

Thunder and lightning

As other children, Pony is scared of thunder, but I told him another story. Giống như những đứa trẻ khác, Pony sợ sấm, nhưng tôi đã kể 1 câu chuyện khác. Pony: BT ơi, I’m scared of thunder.BT: Why are you scared of thunder?Pony: Because it makes a big noise. When it roars, it is…

Toy in mouth

Kids have some bad habits. Sometimes, I have to tell them a horror story to help them get rid of those habits. Trẻ con có một số thói quen xấu. Đôi lúc tôi phải kể một câu chuyện kinh dị để giúp chúng từ bỏ thói quen đó.

A terrible accident

Children’s imagination is very interesting. It makes me relaxed.Trí tưởng tượng của trẻ em rất thú vị, nó khiến tôi cảm thấy thư giãn.

Water lily vs. lotus

Sometime, I can learn new things from Pony. Children’s abilities are just amazing!Thỉnh thoảng tôi cũng học được một số điều từ Pony. Khả năng của lũ trẻ thật tuyệt.

Desert

Sometimes Pony asks me very interesting questions, and his knowledge surprised me. Thỉnh thoảng, Pony hỏi tôi những câu hỏi rất hay, và hiểu biết của cu cậu khiến tôi ngạc nhiên.

On vacation

We love to travel. Our family always travels several times each year, all together to the beach or mountain. We discover and experience everything, and the children are always so excited. Chúng tôi yêu du lịch. Gia đình tôi thường du lịch vài lần mỗi năm, cùng với nhau đi tới biển hoặc lên núi.…

Countryside

My home town is in a countryside where my parents still live there. Sometimes I take my children back to my home town to visit their grandparents and to experience country life. Quê của tôi là ở vùng nông thôn nơi mà cha mẹ tôi đang sống. Thỉnh thoảng tôi có đưa lũ trẻ về…

Tet holiday

Tet holiday is the biggest holiday in Vietnam. It usually takes 1 to 2 weeks, and people celebrate this holiday with their family. Tết Nguyên Đán là ngày lễ lớn nhất ở Việt Nam. Nó thường diễn ra trong vòng 1 đến 2 tuần và mọi người thường ăn Tết với gia đình họ.

Airport

It always takes time to travel by air, especially when your children keep asking you the same questions until they get there.Di chuyển bằng máy bay rất tốt thời gian, đặc biệt là khi lũ trẻ cứ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi cho tới khi tới nơi.

Christmas and New year

Christmas and New year is not the big holiday in Vietnam, but we do celebrate in these days, and the children are always eager. Giáng sinh và Năm mới không phải là ngày lễ lớn ở Việt Nam, nhưng chúng tôi cũng tổ chức trong những ngày này, và lũ trẻ lúc nào cũng háo…

Halloween

Halloween festival is now so popular in Vietnam. Children look so cute in Halloween custom, but sometime they scare me to death.Lễ hội Halloween ngày nay rất phổ biến ở Việt Nam. Lũ trẻ trông rất dễ thương trong trang phục Halloween, nhưng thỉnh thoảng chúng cũng dọa tôi chết khiếp.

Animal

Children love animals, and they are always curious to discover animals.Trẻ em yêu loài vật, và lúc nào chúng cũng tò mò muốn khám phá các con vật.

Appearance

Children never lie! If you want to know the truth about your appearance, you can ask them.Trẻ em không bao giờ nói dối. Nếu bạn muốn biết sự thật về ngoại hình của bạn, bạn có thể hỏi chúng.

Injury

Parents should always take an eye on their children because they may get injured anytime. Don’t panic and you should have the knowledge of basic first aid.Cha mẹ nên để mắt tới trẻ con vì chúng có thể bị thương bất cứ lúc nào. Đừng hoảng loạn và bạn nên có một chút kiến thức…

Health

Health is one of the most important things with children. You have to be very careful because they are so easy to get sick.Sức khỏe là một trong những vấn đề quan trọng nhất với trẻ em. Bạn cần rất cẩn trọng vì chúng rất dễ bị ốm.

Character

Basically, children are blank pages, and we, the grown-ups, draw on those pages.Về cơ bản, trẻ con là những trang giấy trắng, và chúng ta, người lớn, là những người viết lên các trang giấy đó.

In the park

My house is near the park. Every weekend, I take my children to the park to play. There are so many things to do and discover.Nhà tôi gần công viên. Cuối tuần tôi thường đưa lũ trẻ đi công viên. Có rất nhiều thứ để làm và khám phá.

Weather

Everyday, when I take my children to school, I ask them about the weather. It’s good to start a conversation of a new day.Hằng ngày khi đưa lũ trẻ đi tới trường, tôi hỏi chúng về thời tiết. Đấy cũng là 1 cách để có một cuộc hội thoại cho ngày mới.

Four seasons

There are 4 seasons in the Northern Vietnam, but only 2 seasons in the South.Miền Bắc Việt Nam có 4 mùa, trong khi phía Nam chỉ có 2 mùa.

Supermarket

It would be a lot of fun to take kids to the supermarket. I’m pretty sure about that.Thực ra đưa lũ trẻ đi siêu thị cũng rất nhiều trò vui. Tôi dám cá với bạn như vậy.

Time

For children, It’s not easy to read a clock, especially the analog clock. Instead, you can tell your children to read digital clocks with numbers only.Đối với trẻ con, không dễ để đọc được đồng hồ, đặc biệt là đồng hồ kim. Thay vì đó, bạn có thể bảo con đọc đồng hồ điện tử…

Getting dressed

It’s not easy for your little ones to get dressed, especially with zipping and buttoning clothes.Với trẻ con, việc mặc quần áo đôi khi không hề dễ dàng chút nào, đặc biệt là với quần áo có khóa hoặc có cúc.

Daily routine

Everyday in the morning, I rush my children to wake up and go to school. It’s the most hurried time in a day.Sáng nào cũng vậy, tôi giục lũ trẻ dậy để đi học. Đây là khoảng thời gian vội vã nhất trong ngày.

Cooking

I’m not good at cooking, but sometimes I cook for Pony. And he loves the food that I serve to him.Tôi không giỏi nấu nướng, nhưng thỉnh thoảng tôi có nấu đồ ăn cho Pony. Và cu cậu thích những đồ mà tôi nấu cho.

Everyday problem

There are so many problems that happen everyday, especially when you live with children.Hằng ngày có hàng tỷ thứ chuyện có thể xảy ra, đặc biệt là khi bạn có trẻ con trong nhà.

In the living room

I live in a condo near the park with a beautiful view of the city. The living room is quite big, and that’s the place for Pony and his baby sister to play.Gia đình Pony ở trong 1 căn hộ chung cư cạnh công viên và có hướng nhìn thành phố rất đẹp. Phòng khách…

In the bathroom

It’s fun that Pony and I sometimes share the bathroom together. These are father and son activities, like 2 boys, one small and one big. Thỉnh thoảng, Pony và bố dùng chung nhà tắm, và nó khá thú vị. Đó là những hoạt động mà cha và con có thể làm cùng nhau, như 2…

Bedtime

Pony loves to read books before going to sleep. And sometimes, he asks me to tell the bedtime stories. Pony rất thích đọc sách trước khi đi ngủ. Và thỉnh thoảng, anh chàng còn bắt bố kể truyện mới chịu ngủ.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: